Smart Consortium s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno, info@smart-consortium.cz

Voda...

Voda

Bez ní by život na zemi neexistoval…
Voda z oceánů, jezer a řek byla vždy opětovně využívána, přečišťována a filtrována samotnou přírodou prostřednictvím výparu a deště. Tyto přírodní procesy se stále častěji ukazují jako nedostatečné.

Některé problémy s vodou jsou způsobeny samotnou přírodou…
Voda během svého oběhu naráží na různé překážky: kameny, minerály, organické znečišťující látky, které negativně mění chemické a fyzické vlastnosti vody.
…avšak zbytek má na svědomí lidská činnost. Voda je rovněž znečišťována produkty naší moderní civilizace: pesticidy, fungicidy, tisíce syntetických chemických produktů pronikají dolů do podzemní vody.

Úprava vody je nutností

Jakmile voda absorbuje nežádoucí látky, přestává být pitná. Naneštěstí je úprava vody kvůli vysokým nákladům na přepravu často prováděna v místě přítoku. Kvalita vody je často mnohem horší, než by si člověk přál.

Úprava vodárenskými společnostmi

Průmyslově upravená voda vytékající z našich kohoutků musí splňovat pouze základní kritéria čistoty a kvality.

Kvalita vody z kohoutku není vždy optimální

  • Pro likvidaci bakterií se používají toxické chemické látky jako například chlór, který způsobuje nepříjemnou chuť a zápach vody.
  • Tvrdost vody obvykle není upravena, což způsobuje postupné opotřebovávání domácích spotřebičů a nadměrnou spotřebu energie.
  • Navzdory splnění norem ve vodě zůstávání všelijaké částice, které snižují její kvalitu.

Balená voda?

Tváří tvář těmto problémům se lidé mohou individuálně rozhodnout pro balenou vodu. Nicméně výroba a přeprava balené vody stojí drahocennou energii a tím se tento produkt prodražuje, nemluvě o práci spojené s jeho nákupem a přepravou z obchodu domů.

Voda z vlastního zdroje?

Vzhledem k rostoucí ceně vody z kohoutku se lidé stále častěji rozhodují pro vlastní studnu. Nicméně vlastní zdroj vody obvykle nesplňuje kritéria pro pitnou vodu, a proto je nutné vodu nejprve upravit.

Dokonalé řešení: domácí úprava vody podle vlastních představ

Jsme schopni přizpůsobit zařízení kvalitě vody ve vaší domácnosti. Naši odborníci vám pomohou diagnostikovat aktuální problémy s kvalitou vody, zvolit vhodné zařízení a provést jeho instalaci.