Smart Consortium s.r.o.

Příkop 843/4, 602 00 Brno, info@smart-consortium.cz

Společnost...

O společnosti  Smart Consortium s.r.o.

Úvaha

Zasaďte do země zrnko obilí, pečlivě ho zalévejte a ono vám po čase vyroste v klas. V tom klasu najdete několik dalších zrnek obilí. Ty opět zasaďte do země a po čase z nich máte malé pole plné klasů. Jejich zrnka opět zasaďte do země… Tak poznáte, že jediné zrnko obilí dokáže živit všechny lidi na celém světě po všechny věky věků.
Na počátku něčeho velkého je vždy myšlenka – ono pomyslné zrnko obilí. Každý ovšem ví, že samotná myšlenka pro uskutečnění velkých cílů nestačí – také se musí zasadit a zalévat, tedy realizovat a využívat v praxi.
I společnost Smart Consortium vznikla díky takovéto myšlence jejích zakladatelů, kteří chtějí předat všem lidem právě to zrnko obilí, které je bude živit a pomáhat jim na cestě životem.

Společnost Smart Consortium, nabízí produkty nejvyšší kvality, které mají přímý vliv na kvalitu vašeho života a to v kombinaci s revolučním projektem, který vám umožní vytvářet si svůj vlastní způsob finančního příjmu, lépe hospodařit s vašimi finančními prostředky, stejně jako s vaším časem.

Smart Consortium s.r.o. nejsou jen produkty pro lepší a kvalitnější život, ale zejména propracovaný prodejní, školící a provizní systém, díky kterému si může každý člověk bez rozdílu založit své vlastní podnikání a uspět. Bez rizika, bez investic, bez vzdělání, bez protekce.

Naším cílem je vidět kolem sebe šťastné a spokojené lidi využívající široké škály produktů, které společnost Smart Consortium nabízí. Náš zákazník je u nás vždy na prvním místě, neboť jsme si vědomi, že nejefektivnější reklama na světě je DOPORUČENÍ.

Management

Nedílnou součástí společnosti  Smart Consortium, je management, sestávající
z mladých, ambiciózních a svědomitých lidí. Někteří z nich si přinesli zkušenosti
z předchozího podnikání nebo řízení jiné společnosti, jsou tu však i tací, kteří dostali příležitost se vypracovat a ukázat svoje kvality až u nás. Všichni ale mají jedno společné – bojují za stejnou myšlenku a pracují jako jeden tým. Na začátku, jako každý člověk, toužili po úspěchu, seberealizaci a uznání. Teď jsou z nich velmi úspěšní lidé, kteří se nebojí stanovovat si vysoké cíle, a co je důležitější, plnit si je. Přinášejí však do naší společnosti něco víc než jen touhu si něco dokázat. Tito lidé ví, jak učinit úspěšnými ostatní, kteří po tom touží. Umí najít cestu k dosažení moudré a oživující rovnováhy mezi prací a rodinou, mezi profesionálními a osobními oblastmi v životě.

Každý člověk může být v životě úspěšný. Úspěch čeká opravdu na každého z nás. Mnohým se však zdá cesta k úspěchu příliš dlouhá a složitá, a proto za ním nejdou, neví jak a bojí se neúspěchu. Proto je tu management naší společnosti, aby vám tuto cestu ukázal, zkrátil a zpříjemnil.

„Dej člověku rybu, a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit, a bude mít co jíst po celý život.“